ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស ប្រកាសប្តូរដបស្រាបៀរ កម្ពុជាថ្មី មានរូបរាងកាន់តែប្រណិត ទាន់សម័យ មិនធ្លាប់មាននៅកម្ពុជា

ដើម្បីបំពេញតម្រូវការជូនអតិថិជន ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ បានប្រកាសប្តូររូបរាងដបថ្មីនៃស្រាបៀរ កម្ពុជា ឲ្យកាន់តែប្រណិត និងទាន់សម័យព្រមទាំងមានលក្ខណពិសេសអស្ចារ្យមិនធ្លាប់មាននៅកម្ពុជា ។

លក្ខណពិសេសមានដូចជា ការបញ្ចូលក្បូរក្បាច់រចនាខ្មែរព័ទ្ធជុំវិញដប Cooler Tester បញ្ជាក់ពីភាពត្រជាក់របស់ស្រាបៀរ និងគម្របដបងាយស្រួលបើក ។

ថ្មីៗ

Booking