ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស បង្កើតភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងវើករសជាតិម៉ុងតុល WURKZ ICY COOL ឆ្លើយតបតម្រូវការទីផ្សារ

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស ប្រកាសបង្កើតបន្ថែមរសជាតិថ្មីនៃភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង វើក WURKZ ដែលមានឈ្មោះថា វើក អាយស៊ី ឃូល WURKZ ICY COOL ដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារដែលកំពុងមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង។

វើក អាយស៊ី ឃូល WURKZ ICY COOL ជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង ដែលមានរសជាតិម៉ុងតុល សម្បូរទៅដោយវីតាមីន B3, B5, B6 និងB12 ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍អ្នកទទួលទានស្រស់ស្រាយ ប្រហើរ ត្រជាក់បំពង់ក និងជំរុញរាងកាយឲ្យស្វាហាប់ ។

ថ្មីៗ

Booking