ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ពិភពនៃការ​ផលិត​​​​​​ស្រាបៀរ ​និង​ ភេសជ្ជៈដែលនឹងនាំអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកទៅកាន់​​ពេល​វេលា​​​ដ៏​អស្ចារ្យ​​​។​

អំពី

ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស

គ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើត្រូវបានផ្អែកលើគោល
ជំហរ៣ចំណុច៖ 
 • ទឹកចិត្តមោះមុត
 • ការយកចិត្តទុកដាក់
 • សេចក្តីស្រលាញ់ 
អំពី

ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស

គ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើត្រូវបានផ្អែកលើគោលជំហរ៣ចំណុច៖ 

 • ទឹកចិត្តមោះមុត
 • ការយកចិត្តទុកដាក់
 • សេចក្តីស្រលាញ់  

ស្រាបៀរ​

មកស្គាល់រសជាតិ​ស្រាបៀរ​របស់​យើងដែលផលិតឡើង​​ពី​គ្រឿង​ផ្សំ ដែល​ត្រូវ​បាន​​​​សម្រិត​សម្រាំង​ប្រកប​ដោយ​គុណភាព​ខ្ពស់ ​ ​និង​​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​ទំនើបបំផុត​​ពី​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់។​

ស្រាបៀរ​

មកស្គាល់រសជាតិ​ស្រាបៀរ​របស់​យើងដែលផលិតឡើង​​ពី​គ្រឿង​ផ្សំ ដែល​ត្រូវ​បាន​​​​សម្រិត​សម្រាំង​ប្រកប​ដោយ​គុណភាព​ខ្ពស់ ​ ​និង​​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​ទំនើបបំផុត​​ពី​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់។​

ភេសជ្ជៈ​

ស្វែងរក​ភេសជ្ជៈជាច្រើន​ប្រភេទរបស់យើង​ ដែលមានរសជាតិ​ឆ្ងាញ់ពិសា​តាំងពី​​ក្រេប​​រសជាតិ​លើកដំបូង។ 

ពានរង្វាន់​របស់​​ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស

ស្វែងយល់​អំពីពានរង្វាន់​​​

ដែល​បញ្ជាក់​ពីការ​ទទួល​ស្គាល់គុណភាព​​ជាអន្តរជាតិនៃស្រាបៀរ​ និង​ភេសជ្ជៈរបស់យើង។ ​

ពានរង្វាន់​របស់​​ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស

ស្វែងយល់​អំពីពានរង្វាន់​​​

ដែល​បញ្ជាក់​ពីការ​ទទួល​ស្គាល់គុណភាព​​ជាអន្តរជាតិនៃស្រាបៀរ​ និង​ភេសជ្ជៈរបស់យើង។ ​ 

ទំនួលខុសត្រូវ​សង្គម​

ប្រជាពលរដ្ឋ​ និង​សហគមន៍​របស់យើង គឺជាកោសិកា​​ដ៏សំខាន់បំផុត​នៃ​ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម​​របស់​​យើង​។​

និរន្តរភាព

រាប់ចាប់​ពី​របៀប​ដែលយើង​ប្រើប្រាស់ធនធាន​
រហូតដល់​របៀបដែល​យើង​​គ្រប់គ្រង​កាក​សំណល់
យើង​ផ្តោត​​ទៅលើ​ការបង្កើត​ពិភព​លោក​មួយ​ដែល​មាន​ពណ៌​បៃ​តង​ និង​មាននិរន្តរភាព
កាន់តែ​ប្រសើរ​។​​

សហគមន៍

គ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងទៅ យើងមានការតាំង
ចិត្តជានិច្ច​ក្នុង​ការ​បង្កើត​​ភាពវិជ្ជមាន​ក្នុង
​សហគមន៍​​ ដែល​យើង​ប្រតិបត្តិអាជីវកម្ម។

យុវជន​

យើង​ពង្រីក​ជំនាញ​ និង​ផ្តល់ការគាំទ្រ​កាន់តែទូលំ
ទូលាយ​​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា​ ដើម្បី​កសាង​
ធនធាន​មនុស្ស​សម្រាប់​អ្នកជំនាន់​​ក្រោយ​។​ 

ទំនួលខុសត្រូវ​សង្គម​

ប្រជាពលរដ្ឋ​ និង​សហគមន៍​របស់យើង គឺជាកោសិកា​​ដ៏សំខាន់បំផុត​នៃ​ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម​​របស់​​យើង​។​

និរន្តរភាព​

រាប់ចាប់​ពី​របៀប​ដែលយើង​ប្រើប្រាស់ធនធាន​ រហូតដល់​របៀបដែល​យើង​​គ្រប់គ្រង​កាក​សំណល់ យើង​ផ្តោត​​ទៅលើ​ការបង្កើត​ពិភព​លោក​មួយ​ដែល​មាន​ពណ៌​បៃ​តង​ និង​មាននិរន្តរភាពកាន់តែ​ប្រសើរ​។​​

សហគមន៍

គ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងទៅ យើងមានការតាំងចិត្តជានិច្ច​ក្នុង​ការ​បង្កើត​​ភាពវិជ្ជមាន​ក្នុង​សហគមន៍​​ ដែល​យើង​ប្រតិបត្តិអាជីវកម្ម។

យុវជន

យើង​ពង្រីក​ជំនាញ​ និង​ផ្តល់ការគាំទ្រ​កាន់តែទូលំទូលាយ​​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា​ ដើម្បី​កសាង​ធនធាន​មនុស្ស​សម្រាប់​អ្នកជំនាន់​​ក្រោយ​។​ 

instagram

តាមដានសកម្មភាពរបស់យើង រួចបង្ហាញអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកជាមួយនឹងរសជាតិដ៏អស្ចារ្យនៃស្រាបៀរ កម្ពុជា។

instagram

តាមដាន​​សកម្មភាព​របស់យើង រួចបង្ហាញ​​អារម្មណ៍​​ផ្ទាល់ខ្លួន​អ្នក​​ជាមួយនឹង​រសជាតិដ៏អាស្ចារ្យនៃស្រាបៀរ កម្ពុជា។

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ពិភពនៃការ​ផលិត​​​​​​ស្រាបៀរ ​និង​ ភេសជ្ជៈដែលនឹងនាំអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកទៅកាន់​​ពេល​វេលា​​​ដ៏​អស្ចារ្យ​​​។​

អំពី

ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស

គ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើត្រូវបានផ្អែកលើគោល
ជំហរ៣ចំណុច៖ 
 • ទឹកចិត្តមោះមុត
 • ការយកចិត្តទុកដាក់
 • សេចក្តីស្រលាញ់ 
អំពី

ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស

គ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើត្រូវបានផ្អែកលើគោលជំហរ៣ចំណុច៖ 

 • ទឹកចិត្តមោះមុត
 • ការយកចិត្តទុកដាក់
 • សេចក្តីស្រលាញ់  

ស្រាបៀរ​

មកស្គាល់រសជាតិ​ស្រាបៀរ​របស់​យើងដែលផលិតឡើង​​ពី​គ្រឿង​ផ្សំ ដែល​ត្រូវ​បាន​​​​សម្រិត​សម្រាំង​ប្រកប​ដោយ​គុណភាព​ខ្ពស់ ​ ​និង​​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​ទំនើបបំផុត​​ពី​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់។​

ស្រាបៀរ​

មកស្គាល់រសជាតិ​ស្រាបៀរ​របស់​យើងដែលផលិតឡើង​​ពី​គ្រឿង​ផ្សំ ដែល​ត្រូវ​បាន​​​​សម្រិត​សម្រាំង​ប្រកប​ដោយ​គុណភាព​ខ្ពស់ ​ ​និង​​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​ទំនើបបំផុត​​ពី​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់។​

ភេសជ្ជៈ​

ស្វែងរក​ភេសជ្ជៈជាច្រើន​ប្រភេទរបស់យើង​ ដែលមានរសជាតិ​ឆ្ងាញ់ពិសា​តាំងពី​​ក្រេប​​រសជាតិ​លើកដំបូង។ 

ពានរង្វាន់​របស់​​ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស

ស្វែងយល់​អំពីពានរង្វាន់​​​

ដែល​បញ្ជាក់​ពីការ​ទទួល​ស្គាល់គុណភាព​​ជាអន្តរជាតិនៃស្រាបៀរ​ និង​ភេសជ្ជៈរបស់យើង។ ​

ពានរង្វាន់​របស់​​ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស

ស្វែងយល់​អំពីពានរង្វាន់​​​

ដែល​បញ្ជាក់​ពីការ​ទទួល​ស្គាល់គុណភាព​​ជាអន្តរជាតិនៃស្រាបៀរ​ និង​ភេសជ្ជៈរបស់យើង។ ​ 

ទំនួលខុសត្រូវ​សង្គម​

ប្រជាពលរដ្ឋ​ និង​សហគមន៍​របស់យើង គឺជាកោសិកា​​ដ៏សំខាន់បំផុត​នៃ​ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម​​របស់​​យើង​។​

និរន្តរភាព

រាប់ចាប់​ពី​របៀប​ដែលយើង​ប្រើប្រាស់ធនធាន​
រហូតដល់​របៀបដែល​យើង​​គ្រប់គ្រង​កាក​សំណល់
យើង​ផ្តោត​​ទៅលើ​ការបង្កើត​ពិភព​លោក​មួយ​ដែល​មាន​ពណ៌​បៃ​តង​ និង​មាននិរន្តរភាព
កាន់តែ​ប្រសើរ​។​​

សហគមន៍

គ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងទៅ យើងមានការតាំង
ចិត្តជានិច្ច​ក្នុង​ការ​បង្កើត​​ភាពវិជ្ជមាន​ក្នុង
​សហគមន៍​​ ដែល​យើង​ប្រតិបត្តិអាជីវកម្ម។

យុវជន​

យើង​ពង្រីក​ជំនាញ​ និង​ផ្តល់ការគាំទ្រ​កាន់តែទូលំ
ទូលាយ​​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា​ ដើម្បី​កសាង​
ធនធាន​មនុស្ស​សម្រាប់​អ្នកជំនាន់​​ក្រោយ​។​ 

ទំនួលខុសត្រូវ​សង្គម​

ប្រជាពលរដ្ឋ​ និង​សហគមន៍​របស់យើង គឺជាកោសិកា​​ដ៏សំខាន់បំផុត​នៃ​ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម​​របស់​​យើង​។​

និរន្តរភាព​

រាប់ចាប់​ពី​របៀប​ដែលយើង​ប្រើប្រាស់ធនធាន​ រហូតដល់​របៀបដែល​យើង​​គ្រប់គ្រង​កាក​សំណល់ យើង​ផ្តោត​​ទៅលើ​ការបង្កើត​ពិភព​លោក​មួយ​ដែល​មាន​ពណ៌​បៃ​តង​ និង​មាននិរន្តរភាពកាន់តែ​ប្រសើរ​។​​

សហគមន៍

គ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងទៅ យើងមានការតាំងចិត្តជានិច្ច​ក្នុង​ការ​បង្កើត​​ភាពវិជ្ជមាន​ក្នុង​សហគមន៍​​ ដែល​យើង​ប្រតិបត្តិអាជីវកម្ម។

យុវជន

យើង​ពង្រីក​ជំនាញ​ និង​ផ្តល់ការគាំទ្រ​កាន់តែទូលំទូលាយ​​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា​ ដើម្បី​កសាង​ធនធាន​មនុស្ស​សម្រាប់​អ្នកជំនាន់​​ក្រោយ​។​ 

instagram

តាមដានសកម្មភាពរបស់យើង រួចបង្ហាញអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកជាមួយនឹងរសជាតិដ៏អស្ចារ្យនៃស្រាបៀរ កម្ពុជា។

instagram

តាមដាន​​សកម្មភាព​របស់យើង រួចបង្ហាញ​​អារម្មណ៍​​ផ្ទាល់ខ្លួន​អ្នក​​ជាមួយនឹង​រសជាតិដ៏អាស្ចារ្យនៃស្រាបៀរ កម្ពុជា។