យុវជន

គម្រោង “សាលាស្អាត”

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស បានផ្តួចផ្តើម​បង្កើត​គម្រោង “សាលាស្អាត​” ដើម្បីជួយ​ពង្រឹង​គុណភាព​បរិយា​កាសសិក្សា​សម្រាប់​សិស្សា​នុ​សិស្ស​​នៅទូទាំង​ប្រទេស​។ ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ​2020 យើង​បាន​ជួសជុលកែលម្អ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​តាម​សាលារៀនចំនួន​ 20ទីតាំង​នៅក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្ត​បន្ទាយ​មាន​ជ័យ និងខេត្ត​សៀមរាប។ 

យុវជន

គម្រោង “សាលាស្អាត”

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស បានផ្តួចផ្តើម​បង្កើត​គម្រោង “សាលាស្អាត​” ដើម្បីជួយ​ពង្រឹង​គុណភាព​បរិយា​កាសសិក្សា​សម្រាប់​សិស្សា​នុ​សិស្ស​​នៅទូទាំង​ប្រទេស​។ ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ​2020 យើង​បាន​ជួសជុលកែលម្អ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​តាម​សាលារៀនចំនួន​ 20ទីតាំង​នៅក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្ត​បន្ទាយ​មាន​ជ័យ និងខេត្ត​សៀមរាប។ 

កម្មវិធី​ “ខ្ញុំឆ្នើម​”

កម្មវិធី​ “ខ្ញុំឆ្នើម​” គឺជា​សិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំ​ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បី​បណ្តុះផ្នត់គំនិតវិជ្ជមានដល់សិស្សានុសិស្សសម្រាប់ការរីកចម្រើនផ្ទាល់ខ្លួន​ និង​ដើម្បីចែករំលែក​គន្លឹះ​សំខាន់ៗ​ ក្នុងការ​ត្រៀមខ្លួន​ដើម្បីទ​ទួលបាន​ជោគជ័យ​នៅក្នុងថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា​ និង​អាជីពការងារនាពេលអនាគតរបស់​ពួកគេ​។​ សិក្ខាសាលានេះ រៀបចំឡើងនៅសាលារៀនចំនួន10 ​ក្នុង​​​រាជធានីភ្នំពេញ​ជារៀងរាល់ឆ្នាំ​ ដែលធ្វើឲ្យមាន​ការប្រែប្រួលវិជ្ជមានក្នុង​ជីវិត​រស់នៅ​របស់សិស្ស​ចំនួន​1,500នាក់ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ​។​ 

កម្មវិធី​ “ខ្ញុំឆ្នើម​”

កម្មវិធី​ “ខ្ញុំឆ្នើម​” គឺជា​សិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំ​ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បី​បណ្តុះផ្នត់គំនិតវិជ្ជមានដល់សិស្សានុសិស្សសម្រាប់ការរីកចម្រើនផ្ទាល់ខ្លួន​ និង​ដើម្បីចែករំលែក​គន្លឹះ​សំខាន់ៗ​ ក្នុងការ​ត្រៀមខ្លួន​ដើម្បីទ​ទួលបាន​ជោគជ័យ​នៅក្នុងថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា​ និង​អាជីពការងារនាពេលអនាគតរបស់​ពួកគេ​។​ សិក្ខាសាលានេះ រៀបចំឡើងនៅសាលារៀនចំនួន10 ​ក្នុង​​​រាជធានីភ្នំពេញ​ជារៀងរាល់ឆ្នាំ​ ដែលធ្វើឲ្យមាន​ការប្រែប្រួលវិជ្ជមានក្នុង​ជីវិត​រស់នៅ​របស់សិស្ស​ចំនួន​1,500នាក់ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ​។​ 

សិល្បៈខ្មែរ

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស បាន​ផ្តួចផ្តើម​បង្កើត​កម្មវិធី​សិល្បៈខ្មែរនេះ​ឡើង​ សម្រាប់​​ជាផ្នែកមួយនៃ​កិច្ច​ខិតខំប្រឹងប្រែង​ដើម្បីជួយឲ្យមាន​ភាព​រីក​ចម្រើន​​ក្នុង​វិស័យ​សិល្បៈទស្សនីយភាព​ជាតិ​នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ កម្មវិធីនេះ​ផ្តោត​លើការផ្សព្វផ្សាយ​​វប្បធម៌ខ្មែរ​​ទៅដល់យុវជន​ និងជា​ការ​​គាំទ្រដល់សិល្បករខ្មែរផងដែរ​។​​ យើងសង្ឃឹមថា​តាមរយៈការបណ្តុះ​នូវ​បំណិន​របស់ពួកគេ​ យើងនឹង​រួមចំណែក​នៅ​ក្នុងការ​លើកកម្ពស់គុណតម្លៃ​នៃ​សិល្បៈ​ជាតិ​របស់កម្ពុជា​។​  

សិល្បៈខ្មែរ

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស បាន​ផ្តួចផ្តើម​បង្កើត​កម្មវិធី​សិល្បៈខ្មែរនេះ​ឡើង​ សម្រាប់​​ជាផ្នែកមួយនៃ​កិច្ច​ខិតខំប្រឹងប្រែង​ដើម្បីជួយឲ្យមាន​ភាព​រីក​ចម្រើន​​ក្នុង​វិស័យ​សិល្បៈទស្សនីយភាព​ជាតិ​នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ កម្មវិធីនេះ​ផ្តោត​លើការផ្សព្វផ្សាយ​​វប្បធម៌ខ្មែរ​​ទៅដល់យុវជន​ និងជា​ការ​​គាំទ្រដល់សិល្បករខ្មែរផងដែរ​។​​ យើងសង្ឃឹមថា​តាមរយៈការបណ្តុះ​នូវ​បំណិន​របស់ពួកគេ​ យើងនឹង​រួមចំណែក​នៅ​ក្នុងការ​លើកកម្ពស់គុណតម្លៃ​នៃ​សិល្បៈ​ជាតិ​របស់កម្ពុជា​។​  

ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស និង សិល្បៈ

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស ចូលរួម​លើក​កម្ពស់សិល្បៈគំនូរ និងគាំទ្រដល់​សិល្បករ​ក្នុងស្រុក​ តាមរយៈការសហការ​ជាមួយ​សិល្បករវ័យ​ក្មេងជាច្រើនរូបដែលមាន​ទេពកោសល្យ​បំផុត​ក្នុងប្រទេស​ ដើម្បីធ្វើការបង្ហាញ​និមិត្ត​រូប​វប្បធម៌របស់កម្ពុជា​នៅលើផលិត​ផល​របស់​យើង​។​

ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស និង សិល្បៈ

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស ចូលរួម​លើក​កម្ពស់សិល្បៈគំនូរ និងគាំទ្រដល់​សិល្បករ​ក្នុងស្រុក​ តាមរយៈការសហការ​ជាមួយ​សិល្បករវ័យ​ក្មេងជាច្រើនរូបដែលមាន​ទេពកោសល្យ​បំផុត​ក្នុងប្រទេស​ ដើម្បីធ្វើការបង្ហាញ​និមិត្ត​រូប​វប្បធម៌របស់កម្ពុជា​នៅលើផលិត​ផល​របស់​យើង​។​

យុវជន

គម្រោង “សាលាស្អាត”

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស បានផ្តួចផ្តើម​បង្កើត​គម្រោង “សាលាស្អាត​” ដើម្បីជួយ​ពង្រឹង​គុណភាព​បរិយា​កាសសិក្សា​សម្រាប់​សិស្សា​នុ​សិស្ស​​នៅទូទាំង​ប្រទេស​។ ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ​2020 យើង​បាន​ជួសជុលកែលម្អ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​តាម​សាលារៀនចំនួន​ 20ទីតាំង​នៅក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្ត​បន្ទាយ​មាន​ជ័យ និងខេត្ត​សៀមរាប។ 

យុវជន

គម្រោង “សាលាស្អាត”

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស បានផ្តួចផ្តើម​បង្កើត​គម្រោង “សាលាស្អាត​” ដើម្បីជួយ​ពង្រឹង​គុណភាព​បរិយា​កាសសិក្សា​សម្រាប់​សិស្សា​នុ​សិស្ស​​នៅទូទាំង​ប្រទេស​។ ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ​2020 យើង​បាន​ជួសជុលកែលម្អ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​តាម​សាលារៀនចំនួន​ 20ទីតាំង​នៅក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្ត​បន្ទាយ​មាន​ជ័យ និងខេត្ត​សៀមរាប។ 

កម្មវិធី​ “ខ្ញុំឆ្នើម​”

កម្មវិធី​ “ខ្ញុំឆ្នើម​” គឺជា​សិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំ​ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បី​បណ្តុះផ្នត់គំនិតវិជ្ជមានដល់សិស្សានុសិស្សសម្រាប់ការរីកចម្រើនផ្ទាល់ខ្លួន​ និង​ដើម្បីចែករំលែក​គន្លឹះ​សំខាន់ៗ​ ក្នុងការ​ត្រៀមខ្លួន​ដើម្បីទ​ទួលបាន​ជោគជ័យ​នៅក្នុងថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា​ និង​អាជីពការងារនាពេលអនាគតរបស់​ពួកគេ​។​ សិក្ខាសាលានេះ រៀបចំឡើងនៅសាលារៀនចំនួន10 ​ក្នុង​​​រាជធានីភ្នំពេញ​ជារៀងរាល់ឆ្នាំ​ ដែលធ្វើឲ្យមាន​ការប្រែប្រួលវិជ្ជមានក្នុង​ជីវិត​រស់នៅ​របស់សិស្ស​ចំនួន​1,500នាក់ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ​។​ 

កម្មវិធី​ “ខ្ញុំឆ្នើម​”

កម្មវិធី​ “ខ្ញុំឆ្នើម​” គឺជា​សិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំ​ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បី​បណ្តុះផ្នត់គំនិតវិជ្ជមានដល់សិស្សានុសិស្សសម្រាប់ការរីកចម្រើនផ្ទាល់ខ្លួន​ និង​ដើម្បីចែករំលែក​គន្លឹះ​សំខាន់ៗ​ ក្នុងការ​ត្រៀមខ្លួន​ដើម្បីទ​ទួលបាន​ជោគជ័យ​នៅក្នុងថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា​ និង​អាជីពការងារនាពេលអនាគតរបស់​ពួកគេ​។​ សិក្ខាសាលានេះ រៀបចំឡើងនៅសាលារៀនចំនួន10 ​ក្នុង​​​រាជធានីភ្នំពេញ​ជារៀងរាល់ឆ្នាំ​ ដែលធ្វើឲ្យមាន​ការប្រែប្រួលវិជ្ជមានក្នុង​ជីវិត​រស់នៅ​របស់សិស្ស​ចំនួន​1,500នាក់ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ​។​ 

សិល្បៈខ្មែរ

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស បាន​ផ្តួចផ្តើម​បង្កើត​កម្មវិធី​សិល្បៈខ្មែរនេះ​ឡើង​ សម្រាប់​​ជាផ្នែកមួយនៃ​កិច្ច​ខិតខំប្រឹងប្រែង​ដើម្បីជួយឲ្យមាន​ភាព​រីក​ចម្រើន​​ក្នុង​វិស័យ​សិល្បៈទស្សនីយភាព​ជាតិ​នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ កម្មវិធីនេះ​ផ្តោត​លើការផ្សព្វផ្សាយ​​វប្បធម៌ខ្មែរ​​ទៅដល់យុវជន​ និងជា​ការ​​គាំទ្រដល់សិល្បករខ្មែរផងដែរ​។​​ យើងសង្ឃឹមថា​តាមរយៈការបណ្តុះ​នូវ​បំណិន​របស់ពួកគេ​ យើងនឹង​រួមចំណែក​នៅ​ក្នុងការ​លើកកម្ពស់គុណតម្លៃ​នៃ​សិល្បៈ​ជាតិ​របស់កម្ពុជា​។​  

សិល្បៈខ្មែរ

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស បាន​ផ្តួចផ្តើម​បង្កើត​កម្មវិធី​សិល្បៈខ្មែរនេះ​ឡើង​ សម្រាប់​​ជាផ្នែកមួយនៃ​កិច្ច​ខិតខំប្រឹងប្រែង​ដើម្បីជួយឲ្យមាន​ភាព​រីក​ចម្រើន​​ក្នុង​វិស័យ​សិល្បៈទស្សនីយភាព​ជាតិ​នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ កម្មវិធីនេះ​ផ្តោត​លើការផ្សព្វផ្សាយ​​វប្បធម៌ខ្មែរ​​ទៅដល់យុវជន​ និងជា​ការ​​គាំទ្រដល់សិល្បករខ្មែរផងដែរ​។​​ យើងសង្ឃឹមថា​តាមរយៈការបណ្តុះ​នូវ​បំណិន​របស់ពួកគេ​ យើងនឹង​រួមចំណែក​នៅ​ក្នុងការ​លើកកម្ពស់គុណតម្លៃ​នៃ​សិល្បៈ​ជាតិ​របស់កម្ពុជា​។​  

ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស និង សិល្បៈ

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស ចូលរួម​លើក​កម្ពស់សិល្បៈគំនូរ និងគាំទ្រដល់​សិល្បករ​ក្នុងស្រុក​ តាមរយៈការសហការ​ជាមួយ​សិល្បករវ័យ​ក្មេងជាច្រើនរូបដែលមាន​ទេពកោសល្យ​បំផុត​ក្នុងប្រទេស​ ដើម្បីធ្វើការបង្ហាញ​និមិត្ត​រូប​វប្បធម៌របស់កម្ពុជា​នៅលើផលិត​ផល​របស់​យើង​។​

ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស និង សិល្បៈ

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស ចូលរួម​លើក​កម្ពស់សិល្បៈគំនូរ និងគាំទ្រដល់​សិល្បករ​ក្នុងស្រុក​ តាមរយៈការសហការ​ជាមួយ​សិល្បករវ័យ​ក្មេងជាច្រើនរូបដែលមាន​ទេពកោសល្យ​បំផុត​ក្នុងប្រទេស​ ដើម្បីធ្វើការបង្ហាញ​និមិត្ត​រូប​វប្បធម៌របស់កម្ពុជា​នៅលើផលិត​ផល​របស់​យើង​។​