សហគមន៍

យុទ្ធនាការ “បរិស្ថានស្អាត សុខភាព​ល្អ”​

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស ប្តេជ្ញាចិត្ត​ក្នុងការ​ធ្វើឲ្យ​ប្រទេស​កាន់តែ​មាន​អនាម័យជាមួយនឹង​បរិស្ថាន​កាន់តែល្អប្រសើរ និងការកែលម្អ​​សុខភាព​សាធារណៈ​​។​ ដើម្បីសម្រេច​គោល​បំណងនេះ រថយន្ត​សម្អាតផ្លូវ​ចំនួនបួនគ្រឿង​របស់​យើង ដែល​ពីរគ្រឿង​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​​ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ និងពីរគ្រឿងទៀតកំពុងតែ​​ធ្វើ​ការ​សម្អាត​ផ្លូវ​នៅទូទាំងប្រទេស​ ដោយឥតគិតថ្លៃ​ ពេញ​មួយឆ្នាំ​។​

សហគមន៍

យុទ្ធនាការ “បរិស្ថានស្អាត សុខភាព​ល្អ”​ ​

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស ប្តេជ្ញាចិត្ត​ក្នុងការ​ធ្វើឲ្យ​ប្រទេស​កាន់តែ​មាន​អនាម័យជាមួយនឹង​បរិស្ថាន​កាន់តែល្អប្រសើរ និងការកែលម្អ​​សុខភាព​សាធារណៈ​​។​ ដើម្បីសម្រេច​គោល​បំណងនេះ រថយន្ត​សម្អាតផ្លូវ​ចំនួនបួនគ្រឿង​របស់​យើង ដែល​ពីរគ្រឿង​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​​ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ និងពីរគ្រឿងទៀតកំពុងតែ​​ធ្វើ​ការ​សម្អាត​ផ្លូវ​នៅទូទាំងប្រទេស​ ដោយឥតគិតថ្លៃ​ ពេញ​មួយឆ្នាំ​។​

កងពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស

ភ្នាក់ងារពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន​ ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស បាន​ទទួលការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ដោយគ្រូ​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ និង​នាយកដ្ឋាន​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ​​​​រាជធានីភ្នំពេញ​។ កងពន្លត់អគ្គិភ័យ​របស់យើង​ តែងត្រៀមខ្លួនជានិច្ច​ក្នុងការ​ជួយ​សង្គ្រោះ​សហគមន៍​នៅក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ ជាកន្លែង​ដែលពួកគេ​ប្រចាំការ​ 24 ម៉ោង​ក្នុងមួយថ្ងៃ​ 7ថ្ងៃ​ក្នុងមួយសប្តាហ៍ ដោយស្ម័គ្រចិត្ត​។

កងពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស

ភ្នាក់ងារពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន​ ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស បាន​ទទួលការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ដោយគ្រូ​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ និង​នាយកដ្ឋាន​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ​​​​រាជធានីភ្នំពេញ​។ កងពន្លត់អគ្គិភ័យ​របស់យើង​ តែងត្រៀមខ្លួនជានិច្ច​ក្នុងការ​ជួយ​សង្គ្រោះ​សហគមន៍​នៅក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ ជាកន្លែង​ដែលពួកគេ​ប្រចាំការ​ 24 ម៉ោង​ក្នុងមួយថ្ងៃ​ 7ថ្ងៃ​ក្នុងមួយសប្តាហ៍ ដោយស្ម័គ្រចិត្ត​។

យុទ្ធនាការ “សហគមន៍ស្អាត”

យើង​មានមោទកភាព​ចំពោះ​យុទ្ធនាការរបស់យើង​ក្នុងការថែរក្សា​អនាម័យ​សហគមន៍​ តាមរយៈ​ការចែក​ចាយ​ធុងសំរាម​នៅក្នុង​តំបន់ខណ្ឌដង្កោ និង​ទីកន្លែង​សាធារណៈសំខាន់ៗ ដូចជា​សាលារៀននិងស្ថាប័នផ្សេងទៀត នៅក្នុង​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​។​ យើង​ជឿជាក់ថា​ បរិស្ថានស្អាត អាច​សម្រេចទៅបាន​តាមរយៈ​ការ​ទុកដាក់​​សំរាម​ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ​។​

យុទ្ធនាការ “សហគមន៍ស្អាត”​

យើង​មានមោទកភាព​ចំពោះ​យុទ្ធនាការរបស់យើង​ក្នុងការថែរក្សា​អនាម័យ​សហគមន៍​ តាមរយៈ​ការចែក​ចាយ​ធុងសំរាម​នៅក្នុង​តំបន់ខណ្ឌដង្កោ និង​ទីកន្លែង​សាធារណៈសំខាន់ៗ ដូចជា​សាលារៀននិងស្ថាប័នផ្សេងទៀត នៅក្នុង​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​។​ យើង​ជឿជាក់ថា​ បរិស្ថានស្អាត អាច​សម្រេចទៅបាន​តាមរយៈ​ការ​ទុកដាក់​​សំរាម​ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ​។​

ជីប ម៉ុង​​​ ដើម្បី​ទាំងអស់គ្នា​

រៀងរាល់ឆ្នាំ​ បុគ្គលិក​របស់ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស តែងចូលរួម​នៅក្នុង​យុទ្ធនាការ​ដាំដើមឈើ​​ដែលរៀបចំឡើង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុនមេរបស់យើង គឺក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង ដែលនៅក្នុងយុទ្ធនាការនោះ ពួកគេនាំគ្នា​ដាំដើម​ឈើ និង​ធ្វើការ​បរិច្ចាគ​ដល់សាលារៀន​នៅក្នុងសហគមន៍ផងដែរ​។​​ យុទ្ធនាការនេះ មានគោលបំណង​រួមចំណែក​ដល់ការកែលម្អ​សហគមន៍​មូលដ្ឋាន​ និង​ការធ្វើឲ្យល្អប្រសើឡើង​ដល់​បរិស្ថាន​។ រៀងរាល់ឆ្នាំ យើង​ដាំដើម​ឈើសរុប​ចំនួន​12,000ដើម​ រួមមាន​ដើមគ្រញូង​​ចំនួន​ 6,000ដើម និង​ដើមកោងកាង​ចំនួន 6,000ដើម​។ 

ជីប ម៉ុង​​​ ដើម្បី​ទាំងអស់គ្នា​

រៀងរាល់ឆ្នាំ​ បុគ្គលិក​របស់ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស តែងចូលរួម​នៅក្នុង​យុទ្ធនាការ​ដាំដើមឈើ​​ដែលរៀបចំឡើង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុនមេរបស់យើង គឺក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង ដែលនៅក្នុងយុទ្ធនាការនោះ ពួកគេនាំគ្នា​ដាំដើម​ឈើ និង​ធ្វើការ​បរិច្ចាគ​ដល់សាលារៀន​នៅក្នុងសហគមន៍ផងដែរ​។​​ យុទ្ធនាការនេះ មានគោលបំណង​រួមចំណែក​ដល់ការកែលម្អ​សហគមន៍​មូលដ្ឋាន​ និង​ការធ្វើឲ្យល្អប្រសើឡើង​ដល់​បរិស្ថាន​។ រៀងរាល់ឆ្នាំ យើង​ដាំដើម​ឈើសរុប​ចំនួន​12,000ដើម​ រួមមាន​ដើមគ្រញូង​​ចំនួន​ 6,000ដើម និង​ដើមកោងកាង​ចំនួន 6,000ដើម​។ 

ទិវាសម្អាត​​អនាម័យ​ពិភពលោក

យុទ្ធនាការ​ប្រចាំឆ្នាំនេះ​ មានគោលបំណង​លើកកម្ពស់​បរិស្ថានស្អាត​ ដែលនៅក្នុង​នោះ បុគ្គលិក​របស់​យើង​ស្ម័គ្រចិត្ត​ប្រមូលសំរាម​នៅក្នុង​សហគមន៍​​ទាំងមូល​ដែល​យើង​ដំណើរការអាជីវកម្ម​ ដែលជួយ​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​សោភ័ណភាព​ដល់​ទីកន្លែង​សាធារណៈនៅទូទាំង​ប្រទេស​។​

ទិវាសម្អាត​​អនាម័យ​ពិភពលោក

យុទ្ធនាការ​ប្រចាំឆ្នាំនេះ​ មានគោលបំណង​លើកកម្ពស់​បរិស្ថានស្អាត​ ដែលនៅក្នុង​នោះ បុគ្គលិក​របស់​យើង​ស្ម័គ្រចិត្ត​ប្រមូលសំរាម​នៅក្នុង​សហគមន៍​​ទាំងមូល​ដែល​យើង​ដំណើរការអាជីវកម្ម​ ដែលជួយ​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​សោភ័ណភាព​ដល់​ទីកន្លែង​សាធារណៈនៅទូទាំង​ប្រទេស​។​

សហគមន៍

យុទ្ធនាការ “បរិស្ថានស្អាត សុខភាព​ល្អ”​

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស ប្តេជ្ញាចិត្ត​ក្នុងការ​ធ្វើឲ្យ​ប្រទេស​កាន់តែ​មាន​អនាម័យជាមួយនឹង​បរិស្ថាន​កាន់តែល្អប្រសើរ និងការកែលម្អ​​សុខភាព​សាធារណៈ​​។​ ដើម្បីសម្រេច​គោល​បំណងនេះ រថយន្ត​សម្អាតផ្លូវ​ចំនួនបួនគ្រឿង​របស់​យើង ដែល​ពីរគ្រឿង​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​​ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ និងពីរគ្រឿងទៀតកំពុងតែ​​ធ្វើ​ការ​សម្អាត​ផ្លូវ​នៅទូទាំងប្រទេស​ ដោយឥតគិតថ្លៃ​ ពេញ​មួយឆ្នាំ​។​

សហគមន៍

យុទ្ធនាការ “បរិស្ថានស្អាត សុខភាព​ល្អ”​ ​

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស ប្តេជ្ញាចិត្ត​ក្នុងការ​ធ្វើឲ្យ​ប្រទេស​កាន់តែ​មាន​អនាម័យជាមួយនឹង​បរិស្ថាន​កាន់តែល្អប្រសើរ និងការកែលម្អ​​សុខភាព​សាធារណៈ​​។​ ដើម្បីសម្រេច​គោល​បំណងនេះ រថយន្ត​សម្អាតផ្លូវ​ចំនួនបួនគ្រឿង​របស់​យើង ដែល​ពីរគ្រឿង​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​​ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ និងពីរគ្រឿងទៀតកំពុងតែ​​ធ្វើ​ការ​សម្អាត​ផ្លូវ​នៅទូទាំងប្រទេស​ ដោយឥតគិតថ្លៃ​ ពេញ​មួយឆ្នាំ​។​

កងពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស

ភ្នាក់ងារពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន​ ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស បាន​ទទួលការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ដោយគ្រូ​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ និង​នាយកដ្ឋាន​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ​​​​រាជធានីភ្នំពេញ​។ កងពន្លត់អគ្គិភ័យ​របស់យើង​ តែងត្រៀមខ្លួនជានិច្ច​ក្នុងការ​ជួយ​សង្គ្រោះ​សហគមន៍​នៅក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ ជាកន្លែង​ដែលពួកគេ​ប្រចាំការ​ 24 ម៉ោង​ក្នុងមួយថ្ងៃ​ 7ថ្ងៃ​ក្នុងមួយសប្តាហ៍ ដោយស្ម័គ្រចិត្ត​។

កងពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស

ភ្នាក់ងារពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន​ ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស បាន​ទទួលការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ដោយគ្រូ​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ និង​នាយកដ្ឋាន​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ​​​​រាជធានីភ្នំពេញ​។ កងពន្លត់អគ្គិភ័យ​របស់យើង​ តែងត្រៀមខ្លួនជានិច្ច​ក្នុងការ​ជួយ​សង្គ្រោះ​សហគមន៍​នៅក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ ជាកន្លែង​ដែលពួកគេ​ប្រចាំការ​ 24 ម៉ោង​ក្នុងមួយថ្ងៃ​ 7ថ្ងៃ​ក្នុងមួយសប្តាហ៍ ដោយស្ម័គ្រចិត្ត​។

យុទ្ធនាការ “សហគមន៍ស្អាត”

យើង​មានមោទកភាព​ចំពោះ​យុទ្ធនាការរបស់យើង​ក្នុងការថែរក្សា​អនាម័យ​សហគមន៍​ តាមរយៈ​ការចែក​ចាយ​ធុងសំរាម​នៅក្នុង​តំបន់ខណ្ឌដង្កោ និង​ទីកន្លែង​សាធារណៈសំខាន់ៗ ដូចជា​សាលារៀននិងស្ថាប័នផ្សេងទៀត នៅក្នុង​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​។​ យើង​ជឿជាក់ថា​ បរិស្ថានស្អាត អាច​សម្រេចទៅបាន​តាមរយៈ​ការ​ទុកដាក់​​សំរាម​ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ​។​

យុទ្ធនាការ “សហគមន៍ស្អាត”​

យើង​មានមោទកភាព​ចំពោះ​យុទ្ធនាការរបស់យើង​ក្នុងការថែរក្សា​អនាម័យ​សហគមន៍​ តាមរយៈ​ការចែក​ចាយ​ធុងសំរាម​នៅក្នុង​តំបន់ខណ្ឌដង្កោ និង​ទីកន្លែង​សាធារណៈសំខាន់ៗ ដូចជា​សាលារៀននិងស្ថាប័នផ្សេងទៀត នៅក្នុង​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​។​ យើង​ជឿជាក់ថា​ បរិស្ថានស្អាត អាច​សម្រេចទៅបាន​តាមរយៈ​ការ​ទុកដាក់​​សំរាម​ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ​។​

ជីប ម៉ុង​​​ ដើម្បី​ទាំងអស់គ្នា​

រៀងរាល់ឆ្នាំ​ បុគ្គលិក​របស់ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស តែងចូលរួម​នៅក្នុង​យុទ្ធនាការ​ដាំដើមឈើ​​ដែលរៀបចំឡើង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុនមេរបស់យើង គឺក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង ដែលនៅក្នុងយុទ្ធនាការនោះ ពួកគេនាំគ្នា​ដាំដើម​ឈើ និង​ធ្វើការ​បរិច្ចាគ​ដល់សាលារៀន​នៅក្នុងសហគមន៍ផងដែរ​។​​ យុទ្ធនាការនេះ មានគោលបំណង​រួមចំណែក​ដល់ការកែលម្អ​សហគមន៍​មូលដ្ឋាន​ និង​ការធ្វើឲ្យល្អប្រសើឡើង​ដល់​បរិស្ថាន​។ រៀងរាល់ឆ្នាំ យើង​ដាំដើម​ឈើសរុប​ចំនួន​12,000ដើម​ រួមមាន​ដើមគ្រញូង​​ចំនួន​ 6,000ដើម និង​ដើមកោងកាង​ចំនួន 6,000ដើម​។ 

ជីប ម៉ុង​​​ ដើម្បី​ទាំងអស់គ្នា​

រៀងរាល់ឆ្នាំ​ បុគ្គលិក​របស់ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស តែងចូលរួម​នៅក្នុង​យុទ្ធនាការ​ដាំដើមឈើ​​ដែលរៀបចំឡើង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុនមេរបស់យើង គឺក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង ដែលនៅក្នុងយុទ្ធនាការនោះ ពួកគេនាំគ្នា​ដាំដើម​ឈើ និង​ធ្វើការ​បរិច្ចាគ​ដល់សាលារៀន​នៅក្នុងសហគមន៍ផងដែរ​។​​ យុទ្ធនាការនេះ មានគោលបំណង​រួមចំណែក​ដល់ការកែលម្អ​សហគមន៍​មូលដ្ឋាន​ និង​ការធ្វើឲ្យល្អប្រសើឡើង​ដល់​បរិស្ថាន​។ រៀងរាល់ឆ្នាំ យើង​ដាំដើម​ឈើសរុប​ចំនួន​12,000ដើម​ រួមមាន​ដើមគ្រញូង​​ចំនួន​ 6,000ដើម និង​ដើមកោងកាង​ចំនួន 6,000ដើម​។ 

ទិវាសម្អាត​​អនាម័យ​ពិភពលោក

យុទ្ធនាការ​ប្រចាំឆ្នាំនេះ​ មានគោលបំណង​លើកកម្ពស់​បរិស្ថានស្អាត​ ដែលនៅក្នុង​នោះ បុគ្គលិក​របស់​យើង​ស្ម័គ្រចិត្ត​ប្រមូលសំរាម​នៅក្នុង​សហគមន៍​​ទាំងមូល​ដែល​យើង​ដំណើរការអាជីវកម្ម​ ដែលជួយ​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​សោភ័ណភាព​ដល់​ទីកន្លែង​សាធារណៈនៅទូទាំង​ប្រទេស​។​

ទិវាសម្អាត​​អនាម័យ​ពិភពលោក

យុទ្ធនាការ​ប្រចាំឆ្នាំនេះ​ មានគោលបំណង​លើកកម្ពស់​បរិស្ថានស្អាត​ ដែលនៅក្នុង​នោះ បុគ្គលិក​របស់​យើង​ស្ម័គ្រចិត្ត​ប្រមូលសំរាម​នៅក្នុង​សហគមន៍​​ទាំងមូល​ដែល​យើង​ដំណើរការអាជីវកម្ម​ ដែលជួយ​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​សោភ័ណភាព​ដល់​ទីកន្លែង​សាធារណៈនៅទូទាំង​ប្រទេស​។​