1ការកក់
2ព័ត៌មានលម្អិត
3សរុប

ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

បទពិសោធន៍ពិសេស​តែមួយគត់ ដែលនាំ​អ្នកទៅ​កាន់​កន្លែង​ផលិត​កម្ម​​ពិត​ជាក់ស្តែង​របស់ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ​ ប៊ែវើរីជីស។